Usługi

Szkolenia, doradztwo zawodowe, konsultacje psychologiczne

Dr Dagmara Mrozowska

Doświadczenie biznesowe oraz psychologiczne-pedagogiczne, poparte sukcesami zawodowymi i odpowiednimi kwalifikacjami, pozwoliło mi nabyć niezbędne kompetencje oraz umiejętności, którymi chciałabym się z Państwem podzielić i wykorzystywać przy wspieraniu Państwa Instytucji.

Współpracuję z pracownikami wielu firm i pomagam im w odkrywaniu drzemiącego w Nich potencjału, co przyczynia się do odnalezienia motywacji oraz drogi do osiągania celów w życiu zawodowym i prywatnym.

Do każdego Klienta podchodzę indywidualnie, dlatego też dostosowuję szkolenia i warsztaty do specyfiki Klienta, by uczestnicy mogli ćwiczyć nabyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z usługami z zakresu szkoleń, doradztwa zawodowego oraz konsultacji psychologicznych.