O mnie

Dr Dagmara Mrozowska

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentka stosunków międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych tegoż Uniwersytetu, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Pedagogiki w Akademii Ignatianum w Krakowie; studentka Psychologii w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Współpracuje z uczelniami wyższymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi, środowiskiem biznesowym. Trener, szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Autorka wielu publikacji naukowych oraz uczestniczka kilkunastu konferencji międzynarodowych.