Odporność i radzenie sobie ze stresem w pracy zawodowej

Odporność i radzenie sobie ze stresem w pracy zawodowej

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazania wiedzy na temat praktycznych umiejętności redukowania stresu, radzenia sobie ze stresorem, czy w sytuacjach konfliktowych i trudnych. Uczestnik zostanie uświadomiony posiadania własnych emocji, otrzyma wiedzę na temat technik ułatwiających kontrolowanie stresu oraz metod pozwalających na długofalowe radzenie sobie ze stresem.

Ramowy program usługi
DZIEŃ I
Godz. 10.00-16.00

1. Definicja pojęcia „stres”.
2. Poziomy stresu: stadium odporności i stadium wyczerpania.
3. Mechanizmy powstawania stresu.
4. Stres negatywny i pozytywny.
5. Źródła i przyczyny stresu.
6. Emocjonalne, behawioralne, fizjologiczne symptomy stresu.
7. Konsekwencje stresu.
8. Autodiagnoza stresu.
9. Określenie własnego poziomu stresu i czynników stresujących.
10. postawy w stresie – wpływ typu osobowości na reagowanie w sytuacjach stresujących.

DZIEŃ II
Godz. 10.00-16.00

1. Pokonywanie presji w życiu zawodowym.
2. Obszary wpływu i ich znaczenie w wybieraniu narzędzi do walki z presją.
3. Wpływ myślenia a reakcja na zewnętrzne czynniki stresujące.
4. Zarządzanie stresem.
5. Nieskuteczne metody walki ze stresem.
6. Stresory wewnętrzne i zewnętrzne i sposoby radzenia sobie z nimi.
7. Profilaktyka w walce ze stresem.
8. Indywidualizacja podejścia do walki ze stresem.
9. Typy reprezentacyjne a sposoby radzenia sobie ze stresem.
10. Wybrane techniki i metody radzenia sobie ze stresem.
11. Pozytywne myślenie w radzeniu sobie ze stresem.

Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu rozwinięcie kompetencji niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w relacjach w pracy zawodowej. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę na temat wpływu emocji na jakość kontaktów z drugim człowiekiem. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił rozpoznawać stany emocjonalne u innych; będzie miał wiedzę o komunikacji interpersonalnej (z naciskiem na komunikację niewerbalną) i jej wpływie na rozmówcę. Uczestnik zrozumie, że empatia wpływa na kształtowanie satysfakcjonujących relacji z klientami, współpracownikami. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie znał skuteczne techniki umożliwiające wczuwanie się w emocje innych ludzi, tak niezbędne w pracy zawodowej. Uczestnik zrozumie w jaki sposób rozmawiać z Klientem aby równocześnie osiągnąć swój cel i usatysfakcjonować Klienta.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik:
• Poznana technik łagodzenia konfliktów i sposobów na łagodzenie niezadowolenia klienta poprzez dystans emocjonalny.
• Otrzyma wiedzę na temat indywidualnej podatności i odporności w sytuacjach stresowych, oraz wynikające z tego konsekwencje w relacjach społecznych;
• Posiądzie wiedzę na temat źródeł stresu i jego objawów;
• Zapozna się ze zdolnością działania w sytuacji stresowej bez obniżenia efektywności;
• Otrzyma wiedzę na temat umiejętności łagodzenia objawów stresu, wytwarzania pozytywnej energii i dzielenia się tą energią z Klientem.

Grupa docelowa
• Osoby narażone w pracy na sytuacje stresowe.
• Osoby zarządzające na co dzień wieloma zadaniami.
• Osoby pracujące z klientami.
• Osoby zainteresowane technikami zarządzania stresem i emocjami.

Kontakt w sprawie szkolenia tutaj.